TRI9TY

TRI9TY logo Black
Hvad koster en Interim Manager Hvad koster en Interim Manager Hvad koster en Interim Manager Hvad koster en Interim Manager
Et godt håndtryk er vejen frem mod bundlinjeoptimering
Midlertidig ledelse hos TRI9TY kunde

HVAD KOSTER INTERIM?

                                                          Prisen for en Interim Manager hos TRI9TY kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder managerens erfaring, ekspertiseområde, opgavens kompleksitet, ansvar og varighed, samt den geografiske placering.

Generelt ligger honoraret for en interim manager i Danmark typisk mellem 1.250,- og 3.000,- DKK per time. Dette kan dog variere, og i nogle tilfælde kan dagssatserne for meget erfarne interim managers eller specialister være endnu højere. Hos TRI9TY ønsker vi at være 100% transparente og vi har derfor altid en fast- og skræddersyet aftale for hver opgave vi påtager os.

For længerevarende opgaver kan der ofte forhandles en fast månedlig pris, som kan ligge i intervallet 60.000 til 200.000 DKK eller mere, afhængig af ovennævnte faktorer. Det er også vigtigt at tage højde for eventuelle yderligere omkostninger som rejse- og opholdsudgifter, hvis interim manageren ikke er lokalt baseret.

De aftaler, som TRI9TY indgår med virksomheder, er i høj udstrækning individuelle og bygger på jobbets kompleksitet, ansvar, fornødent tidsforbrug, efterspørgsel, branche samt kravene til interim managerens profil.

Hvor er interim manageren ansat?

Som selvstændig konsulent: De fleste interim managers (herunder også TRI9TY) arbejder som selvstændige konsulenter og bliver hyret direkte af virksomheder til specifikke opgaver eller projekter.

Gennem et interim management bureau: Der findes specialiserede bureauer, som formidler interim managers til virksomheder. Disse bureauer har ofte et netværk af interim managers.

Som ansat i en virksomhed på tidsbegrænset kontrakt: I nogle tilfælde kan en virksomhed ansætte en interim manager på en tidsbegrænset kontrakt for at dække en specifik periode, såsom en ledig stilling eller et projekt.

Hvordan med honorering?

                                                          Hos os modtager vores kunder, som udgangspunkt, hver måned en faktura fra TRI9TY. Vores kunde har således kun omkostninger på den månedlige faktura at forholde sig til og friholdes derved for alle normale lønmodtagerforpligtigelser som bl.a. inkluderer følgende:

                                                          TRI9TY har i skrivende stund løst opgaver i størrelsesorden fra 65.000 kr./md. til 200.000 kr./md. Hertil tilkommer variable tillæg i form af transportgodtgørelse, rejseudgifter og andre udlæg.

I Danmark er den gennemsnitlige Interim-ansættelse ca. 7 måneder, mens gennemsnittet på europæisk plan ligger omkring 10,5 måneder. Vi har selv haft forløb af varigheder på mellem 6-14 måneder.

VI KENDER

LEDELSE SOM

VORES EGEN

BAGHAVE

Ledelsemøde

Samarbejd
med os

                        Kontakt os allerede i dag for at drøfte dine behov, og lad os sammen skabe en vellykket fremtid for din virksomhed. Vi er klar til at tage styringen og guide dig og din virksomhed mod succes!

Fremtid kommer af sig selv - fremskridt gør ikke...

Bliv kontaktet af os

TRI9TY FAV LOGO

01

02

04

04