TRI9TY

PRIVATLIVSPOLITIK

Oplysningsforpligtelse

I virksomheden (dataansvarlig)

TRI9TY
CVR: 43889982
Telefon: (+45) 25 51 50 00
E-mail: info@tri9ty.com
www.tri9ty.com

har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

BESØG på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores Cookiepolitik.

Vi respekterer dit privatliv

Vi beskytter derfor dine personoplysninger ved at sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller din arbejdsplads.

Kun nødvendige persondata

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller via kontakt.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at benyttelse af vores hjemmesides funktioner og vores ydelser i øvrigt.

Når du benytter vores hjemmeside, herunder når du kontakter os via vores kontaktformular, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger højst 1 år fra seneste kontakt.

Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.

For hver gang du en indgår i en af ovenstående relationer med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 5 år fra kundeforholdets afslutning.

Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 1 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktens karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Videregivelse og overladelse

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Fremtid kommer af sig selv - fremskridt gør ikke...