TRI9TY

TRI9TY logo Black
Midlertidig ledelse Midlertidig ledelse Midlertidig ledelse Midlertidig ledelse
Ny interimopgave
Kontor med fart på ledelse, salg og markedsføring

Midlertidig ledelse

                                                          For interne HR-medarbejdere, hvor man arbejder med at sikre virksomhedens talentmasse og potentielle efterfølgere, er arbejdsbetingelserne blevet vanskeligere. I dag ser vi, at konkurrerende virksomheder jagter hinandens nøglemedarbejdere som aldrig før. Virksomheder står derfor oftere og oftere i den situation, at en nøglemedarbejder pludselig forsvinder og efterlader et tomrum, som kan være svært at fylde ud for organisationen her og nu.

Det er blevet sværere og meget mere ressourcekrævende både at fastholde, tiltrække og rekruttere dygtige medarbejdere. Det er en af årsagerne til, at interim organisering ses oftere og oftere.

Midlertidig ledelse, også kaldet Interim Management, kan tilbyde adskillige fordele for en organisation. Stor som lille. Vi kan, i kraft af vores kompetencer aflaste og skabe resultater på relativ kort tid.

Her følger nogle af de vigtigste fordele og hovedemner.

De vigtigste fordele

                                                          I Danmark varer en gennemsnitlig interim periode omkring syv måneder. Det er en smule under gennemsnittet i Europa, hvor en interim ansættelse typisk ligger på mere end 10 måneder.

I modsætning til vikarer, som skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor kan blive nødsaget til pludseligt at forlade virksomheden, er man via en interim ressource, sikret at have den samme konsulent gennem hele forløbet.

Samlet set kan midlertidig ledelse altså tilbyde organisationer en lang række fordele, der bidrager til at opretholde kontinuitet, effektivitet og fleksibilitet i ledelsen. Alt dette resulterer endda oftest også i vækst. 

VI KENDER

LEDELSE

SOM VORES

EGEN

BAGHAVE

Midlertidig ledelse hos TRI9TY kunde

Samarbejd
med os

                        Kontakt os allerede i dag for at drøfte dine behov, og lad os sammen skabe en vellykket fremtid for din virksomhed. Vi er klar til at tage styringen og guide dig og din virksomhed mod succes!

Fremtid kommer af sig selv - fremskridt gør ikke...

Bliv kontaktet af os

TRI9TY FAV LOGO

01

02

04

04